Main content
environmental awareness

ZA LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

A Future Made Better programunk keretén belül arra törekszünk, hogy javítsuk a vásárlóink közösségi életének minőségét azáltal, hogy csökkentjük az általunk okozott káros környezeti hatásokat, felelősségteljesen és megújuló összetevőket fehasználva alkotjuk meg formuláinkat, fenntartható csomagolást használunk és jótékony célokat támogatunk.

SLOVNÍČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLÓGIA
Biologicky odbúrateľný:
VÝZNAM

Organické produkty, ktoré môžu byť biologicky rozložené vo vodnom prostredí mikroorganizmami (najmä baktériami, kvasinkami a hubami) so súčasným vznikom CO2 a vody.

Step 3
PCR:

Skratka pre "recyklované po spotrebiteľoch" ("post-consumer recycled"), technický termín pre recyklované materiály; PCR je zvyčajne možné zabudovať do nádob, uzáverov, dóz a iných obalových materiálov, čím sa zníži použitie nového plastu.

Obnoviteľná surovina:

Materiál, ktorý pozostáva z viac ako 50 % zložiek zo zdroja, ktorý sa dá obnoviť alebo opätovne vypestovať, ako sú napríklad rastliny.

Udržateľné získavanie ingrediencií:

Tento prístup zabezpečuje, aby suroviny rastlinného pôvodu pochádzali z dodávateľských reťazcov, ktoré rešpektujú biologickú rozmanitosť, zmierňujú ich dopad na životné prostredie, zaručujú produkciu s nulovým vplyvom na ekosystémy a podporujú socioekonomický rozvoj miestnych populácií. Môže zahŕňať tiež prvok solidarity a sociálnej zodpovednosti v prospech znevýhodnených komunít.

Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
PCR:

Skratka pre "recyklované po spotrebiteľoch" ("post-consumer recycled"), technický termín pre recyklované materiály; PCR je zvyčajne možné zabudovať do nádob, uzáverov, dóz a iných obalových materiálov, čím sa zníži použitie nového plastu.

SLOVNÍČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLÓGIA
Biologicky odbúrateľný:
VÝZNAM

Organické produkty, ktoré môžu byť biologicky rozložené vo vodnom prostredí mikroorganizmami (najmä baktériami, kvasinkami a hubami) so súčasným vznikom CO2 a vody.

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Obnoviteľná surovina:

Materiál, ktorý pozostáva z viac ako 50 % zložiek zo zdroja, ktorý sa dá obnoviť alebo opätovne vypestovať, ako sú napríklad rastliny.

Udržateľné získavanie ingrediencií:

Tento prístup zabezpečuje, aby suroviny rastlinného pôvodu pochádzali z dodávateľských reťazcov, ktoré rešpektujú biologickú rozmanitosť, zmierňujú ich dopad na životné prostredie, zaručujú produkciu s nulovým vplyvom na ekosystémy a podporujú socioekonomický rozvoj miestnych populácií. Môže zahŕňať tiež prvok solidarity a sociálnej zodpovednosti v prospech znevýhodnených komunít.

Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3

SLOVNÍČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLÓGIA
Biologicky odbúrateľný:
VÝZNAM

Organické produkty, ktoré môžu byť biologicky rozložené vo vodnom prostredí mikroorganizmami (najmä baktériami, kvasinkami a hubami) so súčasným vznikom CO2 a vody.

Step 3
PCR:

Skratka pre "recyklované po spotrebiteľoch" ("post-consumer recycled"), technický termín pre recyklované materiály; PCR je zvyčajne možné zabudovať do nádob, uzáverov, dóz a iných obalových materiálov, čím sa zníži použitie nového plastu.

Obnoviteľná surovina:

Materiál, ktorý pozostáva z viac ako 50 % zložiek zo zdroja, ktorý sa dá obnoviť alebo opätovne vypestovať, ako sú napríklad rastliny.

Udržateľné získavanie ingrediencií:

Tento prístup zabezpečuje, aby suroviny rastlinného pôvodu pochádzali z dodávateľských reťazcov, ktoré rešpektujú biologickú rozmanitosť, zmierňujú ich dopad na životné prostredie, zaručujú produkciu s nulovým vplyvom na ekosystémy a podporujú socioekonomický rozvoj miestnych populácií. Môže zahŕňať tiež prvok solidarity a sociálnej zodpovednosti v prospech znevýhodnených komunít.

Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3

SLOVNÍČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLÓGIA
Biologicky odbúrateľný:
VÝZNAM

Organické produkty, ktoré môžu byť biologicky rozložené vo vodnom prostredí mikroorganizmami (najmä baktériami, kvasinkami a hubami) so súčasným vznikom CO2 a vody.

Step 3
PCR:

Skratka pre "recyklované po spotrebiteľoch" ("post-consumer recycled"), technický termín pre recyklované materiály; PCR je zvyčajne možné zabudovať do nádob, uzáverov, dóz a iných obalových materiálov, čím sa zníži použitie nového plastu.

Obnoviteľná surovina:

Materiál, ktorý pozostáva z viac ako 50 % zložiek zo zdroja, ktorý sa dá obnoviť alebo opätovne vypestovať, ako sú napríklad rastliny.

Udržateľné získavanie ingrediencií:

Tento prístup zabezpečuje, aby suroviny rastlinného pôvodu pochádzali z dodávateľských reťazcov, ktoré rešpektujú biologickú rozmanitosť, zmierňujú ich dopad na životné prostredie, zaručujú produkciu s nulovým vplyvom na ekosystémy a podporujú socioekonomický rozvoj miestnych populácií. Môže zahŕňať tiež prvok solidarity a sociálnej zodpovednosti v prospech znevýhodnených komunít.

Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3

SLOVNÍČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLÓGIA
Biologicky odbúrateľný:
VÝZNAM

Organické produkty, ktoré môžu byť biologicky rozložené vo vodnom prostredí mikroorganizmami (najmä baktériami, kvasinkami a hubami) so súčasným vznikom CO2 a vody.

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
PCR:

Skratka pre "recyklované po spotrebiteľoch" ("post-consumer recycled"), technický termín pre recyklované materiály; PCR je zvyčajne možné zabudovať do nádob, uzáverov, dóz a iných obalových materiálov, čím sa zníži použitie nového plastu.

Obnoviteľná surovina:

Materiál, ktorý pozostáva z viac ako 50 % zložiek zo zdroja, ktorý sa dá obnoviť alebo opätovne vypestovať, ako sú napríklad rastliny.

Udržateľné získavanie ingrediencií:

Tento prístup zabezpečuje, aby suroviny rastlinného pôvodu pochádzali z dodávateľských reťazcov, ktoré rešpektujú biologickú rozmanitosť, zmierňujú ich dopad na životné prostredie, zaručujú produkciu s nulovým vplyvom na ekosystémy a podporujú socioekonomický rozvoj miestnych populácií. Môže zahŕňať tiež prvok solidarity a sociálnej zodpovednosti v prospech znevýhodnených komunít.

Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3
Vodná stopa:

Celkový dopad danej činnosti na vodu, vrátane celkového množstva použitej vody spotrebiteľom alebo výrobcom (spolu s množstvom vody, ktoré sa zhromažďuje, spotrebuje, ako aj generovaným znečistením).

Step 3

DOING OUR PART

More than a mission, Kiehl’s Does is responsibility in action. It’s what we’re doing now to generate less waste and reduce carbon emissions through the formula ingredients we use and the packaging materials we choose.

What Kiehl's does
Orientačna sprava
Pre čo najlepší zážitok, prosím, otočte zariadenie.