Main content

Vrátenie tovaru a reklamácia

Vrátenie tovaru

 

Do 14 dní máte právo vrátiť tovar bez udania dôvodu. Táto lehota Vám začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni:

 a) uzavretia zmluvy,

b) v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar,

c) v prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, môžete využiť tento formulár.


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovenské objednávky budú vyzdvihnuté na vašej adrese a odvezené spoločnosťou UPS. Pre využitie tejto služby kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na e-mailovej adrese [email protected].

Hneď ako bude váš balík doručený na našu adresu, pošleme vám e-mailom potvrdenie o jeho prevzatí. Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám prišlo vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný, než najlacnejší spôsob štandardného dodania, ktorý ponúkame.) Vrátené peniaze dostanete najneskôr do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, akým sme ich dostali.

 

Reklamácia tovaru

 

Súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je tiež reklamačný poriadok, ktorý upravuje, ako postupovať v prípade, že chcete reklamovať výrobok zakúpený na našich stránkach. Vašu reklamáciu sa pokúsime vybaviť v najkratšej možnej lehote, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní (od doručenia reklamácie).


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovenské objednávky budú vyzdvihnuté na vašej adrese a odvezené spoločnosťou UPS. Pre využitie tejto služby kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na email [email protected].

 

Pred odoslaním zásielky je nutné vyplniť požadovaný reklamačný formulár.

V žiadnom prípade neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. Takéto zásielky nebudeme preberať. Berte, prosím, na vedomie, že použité kozmetické prípravky bez zjavného nedostatku nie je možné z hygienických dôvodov vracať. Ďakujeme za pochopenie.


Reklamačné oddelenie môžete kontaktovať e-mailom na
[email protected] .

Ł

Vrátenie tovaru a reklamácia

Vrátenie tovaru

 

Do 14 dní máte právo vrátiť tovar bez udania dôvodu. Táto lehota Vám začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni:

 a) uzavretia zmluvy,

b) v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar,

c) v prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, môžete využiť tento formulár.


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovenské objednávky budú vyzdvihnuté na vašej adrese a odvezené spoločnosťou UPS. Pre využitie tejto služby kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na e-mailovej adrese [email protected].

Hneď ako bude váš balík doručený na našu adresu, pošleme vám e-mailom potvrdenie o jeho prevzatí. Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám prišlo vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný, než najlacnejší spôsob štandardného dodania, ktorý ponúkame.) Vrátené peniaze dostanete najneskôr do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, akým sme ich dostali.

 

Reklamácia tovaru

 

Súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je tiež reklamačný poriadok, ktorý upravuje, ako postupovať v prípade, že chcete reklamovať výrobok zakúpený na našich stránkach. Vašu reklamáciu sa pokúsime vybaviť v najkratšej možnej lehote, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní (od doručenia reklamácie).


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovenské objednávky budú vyzdvihnuté na vašej adrese a odvezené spoločnosťou UPS. Pre využitie tejto služby kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na email [email protected].

 

Pred odoslaním zásielky je nutné vyplniť požadovaný reklamačný formulár.

V žiadnom prípade neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. Takéto zásielky nebudeme preberať. Berte, prosím, na vedomie, že použité kozmetické prípravky bez zjavného nedostatku nie je možné z hygienických dôvodov vracať. Ďakujeme za pochopenie.


Reklamačné oddelenie môžete kontaktovať e-mailom na
[email protected] .

Ł

Orientačna sprava
Pre čo najlepší zážitok, prosím, otočte zariadenie.