Main content

KIEHL’S MISIA ZA OBNOVITEĽNOSŤ

Sme odhodlaní starať sa o zdravie pokožky, ale aj zdravie planéty.
Hoci sa náš cieľ nikdy nezmenil, výzvy, ktorým čelí príroda a spoločnosť,
si vyžadujú, aby sme prehodnotili každý aspekt nášho fungovania a pomohli udržať zdroje a materiály dlhšie v obehu.

PRIEBEH NAŠEJ MISIE

Spoločnosť Kiehl's vznikla v roku 1851 a spoločne sa snažíme o zdravšiu planétu pre ďalšie generácie.
Načrtli sme si cestu vpred, aby sme do roku 2030 splnili konkrétne ciele.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

Naším cieľom je vyrábať 100 % našich výrobkov z dostupných, obnoviteľných zložiek, pričom využívame postupy získavania a výroby, ktoré pomáhajú šetriť zdroje, minimalizovať odpad a zabezpečujú, aby sa kľúčové prírodné zdroje obnovovali, boli zdravé a prosperujúce.

ZNIŽOVANIE ODPADU

Naším cieľom je, aby sa jednorazový panenský plast stal minulosťou tým, že 100 % našich prípravkov budeme baliť do fliaš alebo pohárov, ktoré sa dajú opakovane používať, plniť alebo sú vyrobené z recyklovaných materiálov, a zároveň uľahčíme zákazníkom likvidáciu ďalších viac ako 15 miliónov balení.

ZAPOJENIE KOMUNITY

Vždy sme vedeli, že veľké veci sa začínajú v malom: inšpirujeme našu globálnu komunitu k činom tým, že podporujeme verejnoprospešné práce a poskytujeme vzdelávanie zamerané na udržateľnosť.

ČO JE TO "CIRKULÁRNOSŤ"?

V súčasnosti je spôsob výroby produktov lineárny. Berieme materiály a zdroje, vytvárame výrobky a nakoniec ich vyhodíme ako odpad.

V obehovom hospodárstve napodobňujeme spôsob, akým to robí príroda, tým, že sa zameriavame na to, ako využívame zdroje a vyrábame výrobky, a tým, že máme plán pre materiály a obaly, ktorý pomáha zabrániť vzniku odpadu.

ČO TO ZNAMENÁ
PRE KIEHL'S?

Pre spoločnosť Kiehl's to znamená, že získavame obnoviteľné a dostupné ingrediencie, používame ekologickú chémiu, v našich obaloch a obchodoch používame upcyklované a postrecyklované materiály a našu výrobu poháňame obnoviteľnou energiou a uzavretým vodným cyklom. Rozvíjame sa aj tým, že zavádzame opakovane plniteľné výrobky a obaly vyrobené z menej materiálov a recyklujeme prázdne fľaše a poháre, ktoré sa pretavia na materiály pre budúcnosť.

Hoci naša misia ešte zďaleka nie je ukončená, každý deň objavujeme nové spôsoby zlepšovania a naďalej sa usilujeme o uzavretie cyklu pre zdravie našej planéty.

OBJAVTE NAŠE EKOLOGICKÉ PRODUKTY

Vyberte si z ekologických produktov


Orientačna sprava
Pre čo najlepší zážitok, prosím, otočte zariadenie.